Loader SIMT screenshots

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Tomáš Faina
Sídlo: Zelená 8, Plzeň, 301 00
Česká republika
IČ: 04897994

Technická podpora:
Email: vyvoj(zavinac)simt-mhd(tecka)net
Telefon: + 420 723 712 673

není plátcem DPH

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Předmětem koupě je výhradně rozšířený obsah hry Simt MHD, jejímž autorem je Poskytovatel služeb, který zároveň drží autorská práva k tomuto programu. Podrobný popis včetně cen je k dispozici na adrese zlaté verze

2.2 Není-li sjednáno jinak, poskytovatel vyžaduje platbu předem. Částku uživatel uhradí online platební kartou, bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, v hotovosti v Plzni a okolí nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dodavatele.

2.3 Uživatel může objednávku učinit online v sekci zlaté verze kliknutím na jeden z vybraných tarifů a poté uhrazením dané částky.

2.4 Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků a slev a jsou konečné. Nejsme plátce DPH.

2.5 Uzavření smlouvy mezi provozovatelem a kupujícím dochází v okamžiku přijetí platby. Ihned poté přijde kupujícímu informační e-mail a potvrzením objednávky a fakturou.

3. Doručení a aktivace služby

3.1 K aktivaci služby dojde neprodleně po přijetí platby, nejpozději do 2 dnů od přijetí platby a to výhradně formou digitální distribuce. Uživatel po uhrazení platby již není povinen provádět žádné úkony či stahovat další obsah z internetu.

3.2 Doklady ke zboží, zejména fakturu a informace ohledně aktivace služby odešle prodávající kupujícímu ihned po aktivaci služby v informačním e-mailu a potvrzením objednávky.

4. Povinnosti kupujícího a postup při reklamaci

4.1 Podporovaná konfigurace uživatelského počítače - operační systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Operační paměť nejméně 2GB RAM, grafická karta nejméně 1 GB, 2 GB volného místa na disku, stálé připojení k internetu.

4.2 Před zaplacením je uživatel povinen si program nainstalovat a spustit běžnou časově neomezenou část programu, která je dostupná zcela zdarma. Tím se ověří, že uživateli program na počítači funguje.

4.3 Při prvním úspěšném připojení k serveru a spuštění programu (do bezplatné části hry) se aktivace považuje za platnou.

4.4 Hraní je dlouhodobě možné pouze na jednom počítači (IP adrese). Povoleno je ale také příležitostné spuštění na jiném počítači (IP adrese), například v internetové kavárně, škole, vysokoškolské koleji apod.

4.5 Případné reklamace je uživatel povinen uplatnit neprodleně do tří měsíců od aktivace služby. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát poskytovatel zřetel.

4.6 Reklamovat nelze chyby či funkci samotného programu.

4.7 Reklamaci ohlásí uživatel elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na vrchu této stránky. Ve zprávě uvede svůj uživatelský účet a podrobný popis problému.

5. Povinnosti poskytovatele

5.1 Z důvodu stálého vývoje hry si poskytovatel vyhrazuje právo na plánované odstávky serveru, například kvůli údržbě nebo uploadu nové verze. O této odstávce bude uživatel informován prostřednictvím těchto webových stránek.

5.2 V případě náhlého výpadku serveru uživateli nenáleží vrácení poplatku za připojení k serveru a službu. Pokud ovšem bude výpadek trvat déle jak 24 hodin, bude všem těmto uživatelům automaticky předplacené období zdarma prodlouženo o takovou dobu, jakou výpadek trval.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od aktivace služby bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně služby ve lhůtě 30 dní, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2 Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani zaprodány dále.

7.3 Poskytovatel se zavazuje, že spotřebitelům nebude zasílat žádná obchodní sdělení (tzv. newslettery) a další podobné nevyžádané zprávy.

7.4 E-mailová adresa zadaná při registraci herního účtu slouží pro zaslání nového hesla nebo informování i vypršení či aktivaci předplaceného období programu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky platí od 14.3.2016. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat.

Information

Copyright

SIMT MHD © 2011 - 2018

All rights reserved

Online payment

Visa MasterCard
Verified by Visa MasterCard SecureCode