Loader SIMT screenshots

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Tomáš Faina
Sídlo: Na Chmelnicích 1687/65, 323 00 Plzeň
Česká republika
IČ: 04897994
není plátcem DPH

Technická podpora:
Email: vyvoj@simt.cz
Tel.: +420 725 897 393
Telefon NEVYUŽÍVEJTE, prosím, pro své dotazy. Veškerou komunikaci řešte, prosím, výhradně prostřednictvím uvedené e-mailové adresy, odpovím v co možné nejkratší době. Chodím běžně do zaměstnání a na telefonu proto nejsem vždy. Děkuji za pochopení.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Předmětem koupě je výhradně rozšířený obsah hry Simt MHD (služba Zlaté verze) a podpora dalšího vývoje této hry, jejímž autorem je Poskytovatel služeb, který zároveň drží autorská práva k tomuto programu. Podrobný popis včetně cen je k dispozici na adrese zlaté verze

2.2 Není-li sjednáno jinak, poskytovatel vyžaduje platbu předem. Částku uživatel uhradí online platební kartou, bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, v hotovosti v Plzni a okolí nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dodavatele.

2.3 Uživatel může objednávku učinit online v sekci zlaté verze kliknutím na jeden z vybraných tarifů a poté uhrazením dané částky.

2.4 Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků a slev a jsou konečné. Nejsme plátce DPH.

2.5 Uzavření smlouvy mezi provozovatelem a kupujícím dochází v okamžiku přijetí platby. Ihned poté přijde kupujícímu informační e-mail s potvrzením objednávky, fakturou a služba je ihned aktivována.

3. Doručení a aktivace služby

3.1 K aktivaci služby dojde neprodleně po přijetí platby, nejpozději do 24 hodin (pouze v případě platby hotově v místě sídla) od přijetí platby a to výhradně formou digitální distribuce. Uživatel po uhrazení platby již není povinen provádět žádné úkony či stahovat další obsah z internetu.

3.2 Doklady ke zboží, zejména fakturu a informace ohledně aktivace služby odešle prodávající kupujícímu ihned po aktivaci služby v informačním e-mailu s potvrzením objednávky.

4. Povinnosti kupujícího a postup při reklamaci

4.1 Podporovaná konfigurace uživatelského počítače - operační systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Operační paměť nejméně 2GB RAM, grafická karta nejméně 1 GB, 2 GB volného místa na disku, stálé připojení k internetu.

4.2 Před zaplacením je uživatel povinen si program nainstalovat a spustit běžnou časově neomezenou část programu, která je dostupná zcela zdarma. Tím se ověří, že uživateli program na počítači funguje, poté teprve může přistoupit k objednávce služby a přispění na vývoj hry.

4.3 Při prvním úspěšném připojení k serveru a spuštění programu (do bezplatné části hry) se aktivace považuje za platnou.

4.4 Hraní je dlouhodobě možné pouze na jednom počítači (IP adrese). Povoleno je ale také příležitostné spuštění na jiném počítači (IP adrese), například v internetové kavárně, škole, vysokoškolské koleji apod.

4.5 Případné reklamace je uživatel povinen uplatnit neprodleně do tří měsíců od aktivace služby. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát poskytovatel zřetel.

4.6 Reklamovat nelze chyby či funkci samotného programu.

4.7 Reklamaci ohlásí uživatel elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na vrchu této stránky. Ve zprávě uvede svůj uživatelský účet a podrobný popis problému.

4.8 O reklamaci prodávající rozhodne neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Kupujícímu zároveň vystaví doklad o reklamaci.

4.9 V případě refundace bude platba vrácena stejnou platební metodou, jakou kupující využil při objednávce služby.

5. Povinnosti poskytovatele

5.1 Z důvodu stálého vývoje hry si poskytovatel vyhrazuje právo na plánované odstávky serveru, například kvůli údržbě nebo uploadu nové verze. O této odstávce bude uživatel informován prostřednictvím těchto webových stránek a také stránky na sociální síti Facebook.

5.2 V případě náhlého výpadku serveru uživateli nenáleží vrácení poplatku za připojení k serveru a službu. Pokud ovšem bude výpadek trvat déle jak 24 hodin, bude všem těmto uživatelům automaticky předplacené období zdarma prodlouženo o takovou dobu, jakou výpadek trval.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od aktivace služby bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně služby ve lhůtě 30 dní, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

6.3 Odstoupení od smlouvy kupující provede zasláním e-mailu na adresu vyvoj(zavinac)simt-mhd(tecka)net, ve kterém uvede svůj uživatelský nick.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2 Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani zaprodány dále.

7.3 Poskytovatel se zavazuje, že spotřebitelům nebude zasílat žádná obchodní sdělení (tzv. newslettery) a další podobné nevyžádané zprávy.

7.4 E-mailová adresa zadaná při registraci herního účtu slouží pro zaslání nového hesla nebo informování i vypršení či aktivaci předplaceného období programu.

7.5 Více o ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky platí od 02.07.2018. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat.

8.2 Změna obchodních podmínek provedená dne 2.7.2018 zahrnuje změny v kontaktech na technickou podporu a úpravy kapitoly č.6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Information

Copyright

SIMT MHD © 2011 - 2019

All rights reserved

Online payment

Visa MasterCard
Verified by Visa MasterCard SecureCode