Loader SIMT screenshots

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Tomáš Faina
Sídlo: Na Chmelnicích 1687/65, 323 00 Plzeň
Česká republika
IČ: 04897994
není plátcem DPH

Technická podpora:
Email: vyvoj@simt.cz

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Předmětem může být v případě zakoupení hry služba Zlatá verze (rozšířený obsah hry Simt MHD) nebo produkty (dárkové předměty s potiskem Simt).

2.2 Autor hry je poskytovatelem služby Zlatá verze, prodejcem dárkovým produktů (dále jen Poskytovatel) a je zároveň držitelem všech autorských práv vztahujícím se ke hře Simt.

2.3 Není-li sjednáno jinak, Poskytovatel vyžaduje platbu předem. Částku kupující uhradí online platební kartou, bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, v hotovosti v Plzni a okolí po předchozí domluvě nebo vkladem hotovosti na bankovní účet Poskytovatele.

2.4 Kupující objednávku učiní online přidáním zboží či služby do košíku a uhrazením objednávky.

2.5 Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků a slev a jsou konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.

2.6 Uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a kupujícím dochází v okamžiku přijetí platby. Ihned poté přijde kupujícímu informační e-mail s potvrzením objednávky.

3. Aktivace služby Zlatá verze

3.1 K aktivaci služby dojde neprodleně po přijetí platby, nejpozději do 24 hodin (pouze v případě platby hotově v místě sídla) od přijetí platby a to výhradně formou digitální distribuce. Uživatel po uhrazení platby již není povinen provádět žádné úkony či stahovat další obsah z internetu.

3.2 Doklady ke zboží, zejména fakturu a informace ohledně aktivace služby odešle Poskytovatel kupujícímu ihned po aktivaci služby v informačním e-mailu s potvrzením objednávky.

4. Doručení dárkových předmětů

4.1 Doručení objednaných produktů je realizováno prostřednictvím dopravce, kterého kupující zvolil v objednávce.

4.2 K vyexpedování objednávky dochází zpravidla 1 až 5 pracovních dní od uhrazení objednávky.

4.3 Kupující je povinen si od dopravce převzít objednanou zásilku. V případě, že uhrazenou zásilku nepřevezme a zásilka se vrátí prodávajícímu, bude objednávka refundována. Z refundace bude odečtena cena dopravy, kterou prodávající uhradil dopravci za zprostředkování přepravy.

5. Povinnosti kupujícího a postup při reklamaci

5.1 Pro službu Zlatá verze je podporovaná konfigurace uživatelského počítače následující - operační systém Windows 8 / 10 / 11. Operační paměť nejméně 2GB RAM, grafická karta nejméně 1 GB, 3 GB volného místa na disku, stálé připojení k internetu.

5.2 Před zaplacením je uživatel povinen si program Simt nainstalovat a spustit běžnou časově neomezenou část programu, která je dostupná zcela zdarma. Tím si ověří, že uživateli program na počítači funguje, poté teprve může přistoupit k objednávce služby Zlatá verze a přispění na vývoj hry.

5.3 Při prvním úspěšném připojení k serveru a spuštění programu (do bezplatné části hry) se aktivace služby považuje za platnou.

5.4 Hraní je dlouhodobě možné pouze na jednom počítači (a IP adrese). Povoleno je ale také příležitostné spuštění na jiném počítači (IP adrese), například v internetové kavárně, škole, vysokoškolské koleji apod.

5.5 Případné reklamace služby Zlatá verze je uživatel povinen uplatnit neprodleně do tří měsíců od aktivace služby. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát poskytovatel zřetel.

5.6 Reklamovat nelze chyby či funkci samotného programu.

5.7 V případě reklamace dárkových předmětů má kupující právo na reklamaci do 24 měsíců od zakoupení.

5.8 Reklamaci ohlásí uživatel elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na vrchu této stránky. Ve zprávě uvede svůj uživatelský účet, číslo objednávky či faktury a podrobný popis problému.

5.9 O reklamaci prodávající rozhodne neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Kupujícímu zároveň vystaví doklad o reklamaci.

5.10 V případě refundace bude platba vrácena stejnou platební metodou, jakou kupující využil při objednávce služby.

6. Povinnosti poskytovatele

6.1 Z důvodu stálého vývoje hry si poskytovatel vyhrazuje právo na plánované odstávky serveru, například kvůli údržbě nebo uploadu nové verze. O této odstávce bude uživatel informován prostřednictvím těchto webových stránek a také stránky na sociální síti Facebook.

6.2 V případě náhlého výpadku serveru uživateli nenáleží vrácení poplatku za službu Zlatá verze. Pokud ovšem bude výpadek trvat déle jak 24 hodin, bude všem těmto uživatelům automaticky předplacené období zdarma prodlouženo o takovou dobu, jakou výpadek trval.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Kupující je oprávněn do 14 dnů od zakoupení produktů (nikoli služby Zlatá verze, pokud byla služba již využita) bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

7.2 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně služby ve lhůtě 30 dní, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

7.3 Odstoupení od smlouvy kupující provede zasláním e-mailu na adresu uvedenou na vrchu této stránky, ve kterém uvede svůj uživatelský nick popř. číslo objednávky či faktury.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2 Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně ani zaprodány dále. Výjimku tvoří obchodní partneři, kteří vyžadují poskytnutí osobních údajů k dokončení objednávky, jedná se o platební bránu GoPay (GOPAY s.r.o.) a zprostředkovatele doručení zboží Zásilkovna (Zásilkovna s.r.o.)

8.3 Poskytovatel se zavazuje, že spotřebitelům nebude zasílat žádná obchodní sdělení (tzv. newslettery) a další podobné nevyžádané zprávy.

8.4 E-mailová adresa zadaná při registraci herního účtu slouží pro zaslání nového hesla nebo informování o vypršení či aktivaci předplaceného období programu.

8.5 Více o ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí od 04.07.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat.

9.2 Změna obchodních podmínek provedená dne 2.7.2018 zahrnuje změny v kontaktech na technickou podporu a úpravy kapitoly č.6 - Právo na odstoupení od smlouvy

9.3 Změna obchodních podmínek provedená dne 4.7.2018 vymezuje rozdíl mezi zakoupením služby Zlatá verze a fyzických produktů (dárkových předmětů Simt)

Information

Copyright

Simt Simulator © 2011 - 2024

All rights reserved

Online payment

Visa MasterCard
Verified by Visa MasterCard SecureCode